Usługa badawczo rozwojowa - zapytanie ofertowe

UWAGA!

Przedłużamy termin składania ofert do 21.07.2017!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu technologii powierzchniowego nanoszenia cienkich warstw materiałów hydrofobowych w celu poprawy odporności na bezpośrednie oddziaływanie wody na tektury faliste i produkowane z niej opakowania.
--> INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


--> formularz ofertowy


--> oświadczenie wykonawcy


--> przedłużenie terminu składania ofert


--> drugie przedłużenie terminu składania ofert


--> zapytanie ofertowe
Szerszych informacji udziela Pani Grażyna Pączka - adres e-mail: grazynapaczka@opak.com.pl
Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych

Szczecinek 3 kwietnia 2014

 Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na realizację przedsięwzięcia pt. „Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych” w ramach w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.01.01.03-32-151/12-00 z dnia 2014-06-30 roku. i złożenia oferty na dostarczenie i uruchomienie:

- Slotera z sekcjami drukującymi, wycinającymi i sklejarką

- Rotacyjnej krajarko - nagniatarki

- Oprogramowania do projektowania opakowań kartonowych i ich paletyzacji

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu można otrzymać w siedzibę naszej firmy, telefonicznie lub poprzez zapytanie mailowe.