Projekt pod nazwą "Opracowanie technologii powierzchniowego nanoszenia cienkichwarstw materiałów hydrofobowych w celu poprawy odporności na bezpośrednie oddziaływanie wody na tektury faliste i produkowane zniej opakowania" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ? Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa OPAK poprzez zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstwa w proces poszukiwanianowych rozwiązań technologicznych. Rezultatem projektu jest opracowanie gotowej do wdrożenia technologii.

Całkowita wartość projektu: 61 500,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 42 500,00 zł.