Są to urządzenia, które służą do wycinania tektur litych papierów, tektur falistych. Wyróżniamy automaty bez czyszczenia, z czyszczeniem oraz  z podwójnym czyszczeniem.

Automat sztancujący bez czyszczenia do wycinania tektur litych, papierów z prędkością około 7 000 arkuszy/godzinę.

Automat sztancujący z pojedynczym czyszczeniem do wycinania tektur falistych od 1 do 10 mm. Maszyna sterowana komputerem, wycinanie na niej odbywa się za pomocą prasy dociskowej, a czyszczenie za pomocą wykrojnika wypychającego. Materiał do maszyny podawany jest za pomocą podciśnieniowego podajnika paskowego.

Automat sztancujący z podwójnym czyszczeniem do wycinania tektur falistych od 1 do 10 mm. Maszyna sterowana komputerem, wycinanie na niej odbywa się za pomocą prasy dociskowej. Pierwsze czyszczenie odbywa się za pomocą wykrojnika wypychającego, natomiast drugie polega na odrywaniu jednego boku uprzednio trzymanego przez łapki transportowe.. Materiał do maszyny podawany jest za pomocą podciśnieniowego podajnika paskowego. Prędkość maszyny 4 500 cykli/godzinę.

Automat sztancujący