Dotacje na kapitał obrotowy

with Brak komentarzy

1. Cel projektu: 

Pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. 

2. Planowane efekty 

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa OPAK spółka z o.o. sp.k. 

3. Wartość projektu: 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 127 128,00 zł 

4. Wkład funduszy

DOFINANSOWANIE: 100% – 127 128,00 zł