Wdrożenie innowacyjnych opakowań kartonowych o obniżonej retencji wody i podwyższonej trwałości.

with Brak komentarzy

OPAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnych opakowań kartonowych o obniżonej retencji wody
i podwyższonej trwałości”.

Celu projektu jest dywersyfikacja oferty i poprawa konkurencyjności OPAK, przez wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci przełomowych na skalę światową opakowań kartonowych o obniżonej retencji wody i podwyższonej trwałości.

Efektem projektu będą innowacyjne opakowania kartonowe z tektury falistej, o obniżonej retencji wody i podwyższonej trwałości, o lepszych parametrach użytkowych i atrakcyjnej cenie w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. Innowacja produktu opierać się będzie na pokryciu powierzchni opakowania, opracowaną w ramach prac B+R oraz chronioną zgłoszeniem patentowym emulsją.

Cechy jakimi będą charakteryzować się innowacyjne produkty to:

– poziom zwilżalności 1,73%.

– poziom wsiąkania wody 15,57%.

– zawartość krzemionki w emulsji woskowej: 0,18g/m2,

– zawartość alkoholu izopropylowego (do rozjaśniania farb): 0 g/m2.

Wskazane powyżej cechy, będą miały bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie szeregu cech użytkowych, kluczowych z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Inwestycja pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku, jak również zwiększy przychody dzięki sprzedaży innowacyjnych produktów w postaci opakowań kartonowych o obniżonej retencji wody i podwyższonej trwałości.

Wartość projektu to: 7 503 050,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 993 450,00 zł