Szczecinek, dnia 01.06.2021

POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY NA TEKTURY FALISTE

( stanowią integralną część oferty handlowej )

 1. Warunki techniczne
 1. OPAK oferuje tektury faliste niebielone lub jedno / dwustronnie bielone z falą E,B,C:
  1. 2 – warstwowe w falach E,B i C w rolach lub arkuszach,
  1. 3 – warstwowe w falach E, B i C,
  1. 5 – warstwowe w falach BC, EB i EC,
  1. 7 – warstwowe w falach EBC.
 • Wymiary :
  • szerokość robocza w rozkrojach: 2410 mm, 2160 mm, 1940 mm,
  • pierwszy wymiar – długość (wymiar prostopadły do kierunku fali),
  • drugi wymiar – szerokość (wymiar równoległy do kierunku fali),
  • minimalny wymiar arkusza 600 mm x 250 mm,
  • maksymalny wymiar arkusza 3300 mm x 2410 mm,

e) bigowanie arkuszy tektury falistej – do 12 bigów na całej szerokości wstęgi tekturnicy. f) minimalne bigowanie 55 mm,

 • tolerancja wymiarów arkuszy długość: +/- 3,0 mm,
 • tolerancja wymiarów arkuszy długość: +/- 5,0 mm dla długości większej od 2800 mm,
 • tolerancja rozmieszczenia bigów : +/- 2 mm,
 • minimalna ilość zamawianej tektury ze standardowej oferty : 500 mb.
 • Parametry ogólne standardowe
  • płaskość tektury – dopuszczalne wygięcie do 4% na 1 mb (stosunek strzałki ugięcia do długości podstawy boku na którym wygięcie występuje.
  • wilgotność tektury: 6 ÷ 9,5 %.
  • tolerancja gramatury: +/- 5,0 %.
  • barwa : z uwagi na charakterystykę procesu produkcji papieru, dla tektury falistej z  papieru  określanego  jako  „brązowy”  czyli  niebielony,  barwa  nie  jest

specyfikowana przez producentów papieru. Ewentualne różnice w wyglądzie zastosowanego papieru są dopuszczalne.

Dla tektury falistej z bielonym papierem pokryciowym producenci papieru określają parametr poziomu białości.

 • Ilości – dopuszczalne odchylenia ilości w stosunku do złożonego zamówienia
  • ±20% przy zamówieniu do 500 szt. arkuszy
  • ±10% przy zamówieniu między 501 a 2.000 szt. arkuszy
  • ±8% przy zamówieniu między 2.001 a 5.000 szt. arkuszy
  • ±5% przy zamówieniu ponad 5.000 szt. arkuszy.
 • Podane w ofercie handlowej bądź specyfikacji technicznej konfiguracje papierów, wchodzących w skład danego typu tektury ( symbolu), mają charakter informacyjny. OPAK jako producent tektury falistej zastrzega sobie możliwość stosowania papierów zamiennych, przy jednoczesnym zapewnieniu wytwarzania i dostarczania tektur

o parametrach technicznych nie gorszych niż oferowane, w ramach określonej

tolerancji.

 1. Pakowanie :
 1. palety zwrotne o wymiarach 1200 mm x 800 mm, 1200 mm x 1000 mm, 1600 mm x1000 mm pozostają własnością firmy OPAK,
 2. palety    EUR    :     warunki    dostaw     wymagają    każdorazowego     ustalenia    z Przedstawicielem

Handlowym w ramach oferty handlowej,

 • zwrot palet jest realizowany na koszt firmy OPAK na odległość do 250 km,
 • zwrot palet powinien nastąpić w terminie do 60 dni od daty otrzymania towaru (zgłoszenia palet do odbioru ),
 • firma OPAK ma prawo wystawić fakturę na tę ilość palet, która nie została zwrócona

w powyższym terminie, kaucja za palety, która będzie stosowana w przypadku powyższego fakturowania wynosi:

dla palet 1200 mm x 800 mm – 35,0 PLN netto /sztukę dla palet 1200 mm x 1000 mm – 50,0 PLN netto/sztukę dla palet 1600 mm x 1000 mm – 80,0 PLN netto/sztukę

Do powyższej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.             Dla palet EUR cena jest każdorazowo ustalana w ramach oferty handlowej z Przedstawicielem Handlowym.

 • arkusze tektury falistej spięte na palecie minimum dwoma taśmami polipropylenowymi,
 • tektura dwuwarstwowa w zwojach zaklejona taśmą na końcu nawiniętej wstęgi tektury.
 1. Warunki zmiany technologii tektury falistej ( zmiana typu tektury, gramatury, wymiaru, bigowania, pakowania itp. ).
 1. Zmiana w technologii wykonania dotychczas produkowanej tektury falistej wymaga uzgodnienia i potwierdzenia w formie pisemnej.
  1. Tylko zmiany zatwierdzone pisemnie przez Projektanta/ Technologa firmy OPAK lub osoby przez niego upoważnionej, mogą być podstawą do przyjęcia zamówienia do realizacji  z zatwierdzonymi zmianami.
  1. W przypadku złożenia zamówienia na tekturę falistą przed zatwierdzeniem zmian technologii tektury, przyjmuje się do realizacji złożone zamówienie wg dotychczas obowiązującej technologii.
 1. Warunki przechowywania tektury falistej.
 1. Aby utrzymać jakość tektury falistej na niezmiennym poziomie, należy je przechowywać zgodnie z ogólnymi zaleceniami, dotyczącymi przechowywania wyrobów z tektury falistej. Do głównych zaleceń zalicza się:

-przechowywanie w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność względna powietrza mieszczą się w odpowiednich zakresach: 5–30°C, 30– 70%. -nie można dopuścić do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych;

-składowanie nie bezpośrednio na podłodze, ale na paletach lub na podestach, na czystej i suchej powierzchni;

-stosowanie zabezpieczeń przed opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz zbyt dużym, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy zwrócić uwagę, by nie dochodziło do ochlapywania tektury wodą w trakcie ich przenoszenia;

-zabezpieczanie składowanej tektury falistej przed kurzem, aby zapobiec zanieczyszczaniu szkodliwemu dla maszyn przetwórczych lub pakujących towary;

-zabezpieczanie przed źródłami ciepła i gwałtownymi oraz częstymi zmianami warunków klimatycznych (często otwierane drzwi, oddziaływanie systemów wentylacyjnych itd.);

-zapewnienie możliwości magazynowania i wydawania tektury falistej do procesu produkcyjnego z zachowaniem zasady FIFO „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;

-utrzymanie palet w takim stanie, w jakim je dostarczono, bez usuwania zabezpieczeń do czasu ich użycia; ponowne zakładanie folii i pasków po zdjęciu części arkuszy z palety.

 • W trakcie ponownego zakładania zabezpieczeń należy zwracać uwagę na to, by nie uszkodzić arkuszy tektury falistej . Może to wpływać na ich funkcjonalność, a także może doprowadzić do zablokowania urządzeń podnoszących lub pakujących;

-unikanie „piętrowania” palet. W niektórych sytuacjach może to spowodować uszkodzenie arkuszy tektury falistej znajdujących się na najniższej palecie;

-ostrożne używanie ostrych przedmiotów (noży itd.) do otwierania palet i/lub usuwania folii, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie arkuszy tektury falistej;

-zachowanie wszelkich dokumentów identyfikacyjnych na palecie do czasu zużycia wszystkich arkuszy tektury falistej .

Stosowanie powyższych zasad przez Klientów wpływa dodatnio na walory użytkowe produktów.

Złożenie zamówienia do OPAK jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków.

Uwaga: Niniejsze warunki nie są dokumentem nadzorowanym i będą podlegały aktualizacji tylko w przypadku istotnych zmian w treści oraz przekazywane do Klientów przy kolejnych ofertach handlowych.